Soğucak Köyü Özgeçmişi

  • Soğucak Köyü, Marmara Bölgesi’nin Trakya yarımadasında bulunan Kırklareli iline bağlı Vize ilçesinin bir köyüdür.
  • Köyümüz Eski Edirne Asfaltı devamı olan yol üzerinde olup, Kırklareli’ne 47 km, Vize ilçesine 17km mesafedir.  Köy yerleşkesi ana yoldan itibaren kuzey yönüne uzanan ve iki km uzunluğunda olan, Soğucak deresinin oluşturduğu vadi üzerine kurulmuştur.  Köyümüzün iklimi özellikle etrafını çevreleyen tepelerin de etkisiyle Trakya Karasalına yakındır. Seneler boyu halkımızın geçimini sağlamasında önemli olan istihdam alanları ise tarım, hayvancılık ve kireççilik olmuştur.
  • Ormanın ve derenin kucağındaki köyümüzün tarihi 3000 yıllara kadar araştırılmıştır. Gemi kaya mevkii, Trakların ve öncesi tunç devri kalıntıları taşımakta olup sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.
  • 1909 tarihi Soğucak köyünün tarihsel gelişim sürecinde bir köşe taşı olarak dikkat çekmektedir. Bu tarihten evvel köyün nüfus yapısı bilinmemekte olup, 1909 yılı ve öncesindeki dönemde Balkanlarda, Türklere karşı oluşan olumsuz havanın da etkisiyle Türk aileleri ana vatana göçe zorlanmışlardır. Bu olumsuz durum karşısında özellikle Yunanistan ve Makedonya’da ikamet eden Yörükler ilk olarak 1909 yılında köyümüze yerleşmişlerdir. Türkler, 1. Balkan Savaşı esnasında bir süre Bulgarların istilası nedeniyle köylerini bırakmak zorunda kalmış olsalar da savaşın bitimiyle beraber tekrar geri dönüş yapmışlardır. Köyün etnik kimliğinin oturmasına yardımcı olan en önemli olay ise 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan devletlerinin yaptığı mübadele anlaşması olmuştur. Köyümüzde yaşayan gayri Müslim topluluklarla, Yunanistan’dan gelen Türklerin mübadelesiyle etnik kimliğimiz bugüne kadar bozulmadan gelmiştir. Köyümüz 1960’lı yıllar da dört yüz elli hane ve iki bine yakın mevcudu ile Vize kazasının en büyük köyleri arasındadır.  Köyümüz Türkiye’nin sanayileşme sürecinden etkilenerek başta İstanbul’un Esenler ve Bayrampaşa ilçeleriyle Tekirdağ’ın Çerkezköy civarına çok göç vermiştir.
  • 2011 Nüfusa dayalı sayım sonucuna göre köyümüzün nüfusu 469 kişidir.
  • Köyde her yıl haziran ayının ilk haftası Soğucak Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği’nin katkılarıyla bahar pikniği düzenlenir.Bu piknikte yöresel şarkıcılar sahne alırken,çeşitli eğlence aktiviteleri düzenlenir.
  • Köyün yöresel yemeklerinin başında  KAÇAMAK ve KEŞKEK adlı yemekler gelir.
  • Köyün adı, eski Yunanca’dan gelmektedir. Bahsi geçen dilden tercümeyle Soğucak Köyü’nün eski adı; Soğuksu’dur. Tarih içerisinde Türkleştirme politikasına uygun olarak köyün ismi, Soğucak olarak değiştirilmiştir. Köyün eski yerleşim yeri, günümüzdeki konumundan 2 kilometre dışarıdadır. Fakat zaman içerisindeki Yunanlı eşkıyaların saldırıları sonucunda, saldırılardan korunmak için köy toplu olarak, 2 kilometre içeriye çekilmiştir. Köyün, köy girişinden içeride olmasının sebebi budur.
  • Köyde genellikle eski Yunan mimarisine uygun yapılar bulunmaktadır. Bunun en göze çarpan örnekleri, yerleşim yerlerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki evlerdir. Nüfus değişimi sırasında köye yerleşen Türkler, evlerin dizaynını kendilerine göre düzenlemişlerdir. Evlerin genel mimarisi, iki kat üzerine kurulmuştur. İlk kat genelde ambar ve ahır olarak kullanılmış, ikinci katında yaşam alanı oluşturulmuştur.
  • Köyün etnik çoğunluğunu, Pomaklar ve Yörükler oluşturmakla birlikte, etnik nüfusta Muhacirler de bulunmaktadır.

Mindtap helps to engage tonya’s students in https://essayclick.net active learning, in part by introducing them to what they may encounter in their future professions.